Formats d'àudio

Llistat dels formats compatibles amb el CDBurnerXP.

Extensió Nom sencer del format Tipus
MP3 MPEG-1 Audio Layer 3 Amb pèrdua
MP2 MPEG-1 Audio Layer 2 Amb pèrdua
WAV Waveform Audio Format Sense pèrdua
BWF Broadcast Wave Format Sense pèrdua
OGG Ogg Vorbis Amb pèrdua
FLAC Free Lossless Audio Codec Sense pèrdua
WMA Windows Media Audio Amb pèrdua / Sense pèrdua
AIFF Audio Interchange File Format Sense pèrdua
Els fitxers amb protecció DRM no es poden ni es podran gravar mai. Assegureu-vos de comprar música a través d’Internet i de que no tingui cap tipus de restricció.

Taxa de bits variable i constant:

La taxa de bits d'un fitxer d'àudio determina quants bits (1byte=8bits) es faran servir per codificar dades per unitat de temps. Si la quantitat de bits és elevada a les hores la qualitat serà millor. La taxa dels bits no és un factor decisiu per la qualitat d’un fitxer, també depèn del format i el codificador utilitzats.

Per exemple, si un fitxer d’àudio té la següent taxa de bit: 192Kbit/s = 192.000Bit/s = 24.000Byte/s, ocuparà 4.12MB per a 3 minuts d’àudio.

Una taxa de bits constant significa que la distribució de l'espai del disc és igual al llarg de tot el fitxer. Amb aquesta compressió és més fàcil calcular l'espai que ocuparà el fitxer codificat amb una taxa de bits concreta, o bé es pot determinar quina compressió cal per què el fitxer final ocupi una mida concreta.

La taxa de bits variable, tanmateix, aconsegueix una millor qualitat d'àudio, perquè la taxa de bits augmenta o disminueix en funció de la complexitat de la música.

Els formats MP3, OGG i WMA poden utilitzar taxa de bits variable o constant. El FLAC utilitza una taxa de bit inferior a la normal però sense perdre qualitat i el WAV és incompatible amb cap tipus de compressió.

Taxa de bits

Els fitxers MP3 codificats amb CBR (taxa de bits constant) poden tenir alguna de les següents taxes de bits (tot en KBit/s):
32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320. 192 (recomanat).
Si un fitxer no té cap taxes de bit de les anteriors, segurament s'ha codificat amb una taxa de bits variable.

Els fitxers OGG normalment es codifiquen amb VBR (taxa de bits variable) i poden utilitzar alguna de les següents taxes de bits:
64 (0), 80 (1), 96 (2), 112 (3), 128 (4), 160 (5), 192 (6), 224 (7), 256 (8), 320 (9), 500 (10). Entre parèntesis la configuració de qualitat. No es recoman fer servit taxes de bits superiors a 224 (7).