CDBurnerXP nedir?

CDBurnerXP is a free application to burn CDs and DVDs, including Blu-Ray and HD-DVDs. It also includes the feature to burn and create ISOs, as well as a multilanguage interface. Everyone, even companies, can use it for free.

Ekran görüntüleri

Temel özellikler

  • Tüm disk türlerini yazar
  • Ses-CD'lerini þarkýlar arasýnda boþluk olmadan yazabilir
  • ISO dosyalarýný oluþturur ve yazabilir
  • Yazým iþleminden sonra veri doðrulamasý yapar
  • Önyüklenebilir diskler oluþturabilir
  • Çoklu dil destekli arayüz
  • bin/nrg → ISO çevirme, basit kapak baskýsý ve daha fazlasý!
  • Ýþletim Sistemleri: Windows 2000/XP/2003 Server/Vista/2008 Server/Win7/Win8/2012 Server/Win10 (x86 / x64)

Daha fazla bilgi:
Özeliklerin detaylý listesi
Çevrimiçi yardým dosyalarý
EULA Sözleþmesi
Bedava indirin Sürüm 4.5.8.7128
Çoklu dil (6.11 MiB)