Ýndirme

Eðer WMA formatýný kullanmak istiyorsanýz ve Windows Media Player 9 veya yukarýsý sisteminizde kurulu deðilse, Sizin Microsoft Windows Media Player indirmeniz gerekecek.

Son sürümü indir (4.5.8.7128)

Boyut: 6.11 MiB (Digitally signed by Canneverbe Limited)

Daha fazla indirme seçenekleri » | EULA Sözleþmesi

Varsayýlan Kurulum32 bit (x64 uyumlu)Windows2000/XP/2003 Server/Vista/7/8/10
64 bitWindows Vista / 7 / 8 / 10 x64
Varsayýlan Kurulum
(Without installCore)
32 bit (x64 uyumlu) Windows2000/XP/2003 Server/Vista/7/8/10
64 bit Windows Vista / 7 / 8 / 10 x64
Taþýnabilir Sürüm32 bit (x64 uyumlu)WindowsXP/2003 Server/Vista/7/8/10
64 bitWindows Vista / 7 / 8 / 10 x64
MSI 32 bitWindows2000/XP/2003 Server/Vista/7/8/10
64 bitWindows2003 Server/Vista/7/8/10
Picasa integrationCDBurnerXP buttonGoogle Picasa32 bitWindows98/2000/XP

Ek Yazýlýmlar