Ýndirme

Eðer WMA formatýný kullanmak istiyorsanýz ve Windows Media Player 9 veya yukarýsý sisteminizde kurulu deðilse, Sizin Microsoft Windows Media Player indirmeniz gerekecek.

Son sürümü indir (4.5.8.6795)

Boyut: 6.11 MiB (Digitally signed by Canneverbe Limited)

Daha fazla indirme seçenekleri » | EULA Sözleþmesi

Varsayýlan Kurulum32 bit (x64 uyumlu)Windows2000/XP/2003 Server/Vista/7/8/10
64 bitWindows Vista / 7 / 8 / 10 x64
Varsayýlan Kurulum
(Without installCore)
32 bit (x64 uyumlu) Windows2000/XP/2003 Server/Vista/7/8/10
64 bit Windows Vista / 7 / 8 / 10 x64
Taþýnabilir Sürüm32 bit (x64 uyumlu)WindowsXP/2003 Server/Vista/7/8/10
64 bitWindows Vista / 7 / 8 / 10 x64
MSI 32 bitWindows2000/XP/2003 Server/Vista/7/8/10
64 bitWindows2003 Server/Vista/7/8/10
Picasa integrationCDBurnerXP buttonGoogle Picasa32 bitWindows98/2000/XP

Geçersiz Çeviriler

Lütfen bize yardým edin CDBurnerXP'nin daha iyi çevirilere sahip olmasý için.

Dil Son deðiþiklik
Arabic ar-JO 2010-02-22 Participate in translation
Croatian hr-HR 2013-07-10
Czech cs-CZ 2015-06-06
Danish da-DK 2012-05-03
Finnish fi-FI 2014-05-04
French_fr-FR 2016-11-01
Galician gl 2012-01-27
Georgian ka-GE 2011-07-10
Indonesian id-ID 2017-02-15
Japanese (ja-JP) 2010-10-08
Kazakh kk-KZ 2014-11-12
Korean ko-KR 2010-05-05
Latvian lv-LV 2011-08-30
Lithuanian lt-LT 2015-04-04
Norwegian nb-NO 2016-04-18
Romanian (ro-RO) 2014-10-26
Slovenian sl-SI 2015-02-11
Spanish es-AR 2015-04-14
Spanish es-ES 2016-10-01
Swedish sv-SE 2012-11-17
Turkish tr-TR 2016-11-14
Ukrainian uk-UA 2016-11-21

Ek Yazýlýmlar