Compilació de fitxers

El CDBurnerXP utilitza el seu propi format de fitxer XML per emmagatzemar àudio i compilacions d'àudio. No hi ha cap incompatibilitat entre els fitxers de versió 4.x i 3.x. A partir de la 4.2.3.1110 el CDBurnerXP és capaç d'importar fitxers de compilació creats amb la versió 3.x .

Compilacions de dades

El text de a continuació n'és un exemple. També hi ha una dispocisió formal de la DTD.

version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?
<!DOCTYPE layout PUBLIC "http://www.cdburnerxp.se/help/data.dtd" "">
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='http://www.cdburnerxp.se/help/compilation.xsl'?>
<!--data compilation created by CDBurnerXP 4.2.1.873 (http://cdburnerxp.se)-->
<layout type="Data" version="4.2.1.873" date="13.08.2008" time="16:59:11">
 <options>
  <BootFilePath>E:\test.ima</BootFilePath>
  <BootPlatform>0</BootPlatform>
  <LoadSegmentWord>1984</LoadSegmentWord>
  <MediaTypeEmulation>2</MediaTypeEmulation>
  <PartitionType>6</PartitionType>
  <SectorCount>1</SectorCount>
  <UseVersionDelimiter>1</UseVersionDelimiter>
  <UseLongJolietNames>1</UseLongJolietNames>
  <VolumeType>3</VolumeType>
  <BootableEnabled>1</BootableEnabled>
  <ISOLevel>2</ISOLevel>
 </options>
 <compilation name="Disc">
  <dir name="Disc" path="\" realpath="">
   <file name="WindowClippings.exe" path="C:\WindowClippings.exe" />
  </dir>
 </compilation>
</layout>

Compilacions d'àudio

El text de a continuació n'és un exemple. També hi ha una dispocisió formal de la DTD.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<!DOCTYPE layout PUBLIC "http://www.cdburnerxp.se/help/audio.dtd" "">
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='http://www.cdburnerxp.se/help/compilation.xsl'?>
<!--audio compilation created by CDBurnerXP 4.2.1.873 (http://cdburnerxp.se)-->
<layout type="Audio" version="4.2.1.873" date="13.08.2008" time="17:08">
 <compilation name="audio-template">
  <track path="E:\Chrno Crusade\Chrno.Crusade - Pleasure.Line_Op.mp3" number="1" />
  <track path="E:\Chrno Crusade\11-the-song-of-azmaria.mp3" number="2" />
  <track path="E:\Chrno Crusade\09 - The Fight Between Light and Darkness.mp3" number="3" />
 </compilation>
</layout>